Chapaev Brigade Chapaev Brigade

The Chapaev Brigade. Stills from the 18th episode of the Soviet newsreel K sobytiiam v Ispanii. Source: Filmoteca Española.